Strona główna » AKTUALNOŚCI » Jak wybrać odpowiedni filtr do odkurzacza przemysłowego?

Jak wybrać odpowiedni filtr do odkurzacza przemysłowego?

Data dodania: 14-02-2016 Wyświetleń: 6666
Kolejne nurtujące wszystkich pytanie: Jaki wybrać filtr do odkurzacza przemysłowego?


Nieskończenie nurtującym pytaniem przy wyborze odpowiedniego odkurzacza jest to jak wybrać odpowiedni dla niego filtr?

W momencie poszukiwania odkurzacza trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się do dokładnie ma on zbierać i w jakim środowisku będzie funkcjonował. Czy zanieczyszczenie jest płynne czy pyliste? Jeśli jest to było to czy szkodzi on operatorowi, że musi nosić maskę? Jest go mało czy dużo? Rodzaj pyłu jest tak samo ważny jak otoczenie w jakim odkurzacz będzie pracował. Jeśli jego otoczenie jest niebezpieczne, możliwym jest, że trzeba zastosować specjalny typ odkurzacza przeznaczony do prac w strefach zagrożonych wybuchem. 
WIĘCEJ O TYM ASPEKCIE W ARTYKULE SPECJALISTYCZNE ODKURZACZE DO STREFY ATEX (w trakcie tworzenia). 

Pyły, niezależnie od tego czy małe czy duże, są najczęściej zbieranym zanieczyszczeniem. Wg definicji jest to substancja mineralna powstała w wyniku obróbki minerałów nieorganicznych, organicznych oraz metali. Są one klasyfikowane są według wartości MAC czyli maksymalnego dopuszczalnego stężenia. Wartości te wyrażają maksymalne stężenie pyłu (w mg/m³), które nie powoduje uszczerbku na zdrowiu w trakcie ok. 8 godzin pracy dziennie. Im pył ma mniejsza wartość w klasyfikacji, tym jest bardziej szkodliwy dla człowieka.

Jakość sprzętu czyszczącego na sucho-mokro, w tym zamiatającego i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych definiowana jest na podstawie rozporządzeń organów UE. Do określenia poziomu filtracji używanych filtrów w odkurzaczach profesjonalnych i przemysłowych stosowana jest dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu  i Rady Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r. (szczegółowe informacje na www.eur-lex.europa.eu) co do wymagań konstrukcyjnych i funkcyjnych oraz norma EN 60335-2-69 traktująca o pyłach niebezpiecznych: „Nieradioaktywny pył, niebezpieczny dla zdrowia, gdy jest wdychany, połknięty lub w kontakcie ze skórą (więcej w: Dyrektywy 79/831/EWG i 67/548/EWG). Mikroorganizmy uważane są za pył niebezpieczny dla zdrowia. Azbest klasyfikowany jest jako jeden z powyższych pyłów niebezpiecznych.”

Na podstawie powyższych definicji i klasyfikacji w odkurzaczach stosowane filtry o następujących oznaczeniach i klasach:

1. Filtr klasy L - przeznaczony do pyłów o niskim zagrożeniu i wartościach granicznych >1mg/m3. Filtr o tej klasie przechwytuje ponad 99% pyłu o rozmiarze cząsteczki poniżej 2 mikronów. Są to najczęściej stosowanymi filtrami. Przeznaczone są do zbierania kurzu, opiłków, małych ilości pyłów kartonowo-gipsowych i tych pochodzących z obróbki drewna. Ale także do zanieczyszczeń powstałych w wyniku drobnych prac remontowo-budowlanych. Zalicza się tu również generalnie niegroźne pyły i elementy, które powstają w obu obiektach przemysłowych i gospodarczych oraz takie powstające przy pracy z piaskiem, żwirem czy ziemią. Filtry klasy L są używane w standardach odkurzaczy zarówno profesjonalnych jak i przemysłowych.

2. Filtr klasy M - odnosi się do pyłów mineralnych pochodzących z materiałów lub surowców, które powstają podczas ich obróbki. Tego typu odkurzacze przemysłowe i profesjonalne przeznaczone są do pracy w betonie, kamieniu, gipsie, jastrychu, tynkach mineralnych i drewnie. Klasyfikują się tu pyły o średnim zagrożeniu i o wartościach granicznych >0,1 mg/m3. Są to już były zagrażające zdrowiu operatora. Opróżnianiem i konserwacją tego rodzaju odkurzaczy mogą zajmować się tylko osoby kompetentne, które noszą odpowiednie środki ochrony osobistej. Filtry klasy M są używane m.in. w odkurzaczach do elektronarzędzi oraz do stref zagrożonych wybuchem ATEX.

3. Filtr klasy H - ściśle zaprojektowany do pracy w bardzo trudnych warunkach z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. Odkurzacze tego typu są niezawodne do pochłaniania zanieczyszczeń o wartościach <0,1mg/m3, współczynnik przepuszczania pyłu jest niższy niż 0,005 proc. Klasa ta zwana często HEPA, jest przeznaczona jest do pracy z pyłami rakotwórczymi oraz zawierającymi zarazki chorobotwórcze m.in. z azbestu, pleśni, włókien mineralnych, waty szklanej, niklu i ołowiu. Filtry HEPA stosowane są w odkurzaczach, których zadaniem jest usuwanie pyłów skażonych substancjami rakotwórczymi lub patogenami.


Filtr HEPA oraz ULPA zwane są również filtrami absolutnymi gdyż zatrzymują 99,999% pyłów. Dzięki swej konstrukcji zapewniają największą szczelność i tym samym doskonałą filtrację. Ich zadaniem jest utrzymanie powietrza na stanowisku pracy w jakości niemalże sterylnej i chronić jednocześnie operatora i produkty przez wszelkimi zanieczyszczeniami. Mają szerokie spektrum zastosowań i doskonale nadają się do sektorów od farmaceutycznego i chemicznego, przez spożywczy, aż po elektroniczny. Obecnie rama jak i sam filtr produkowane są z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu są niezwykle trwałe, wysokowydajne i odporne. 

filtr do odkurzacza przemysłowego

Ważne! Ze względu na bogatą różnorodność pyłów i zanieczyszczeń powstałych w zakładach pracy, powyższej wymienione pyły i zanieczyszczenia nie są jednoznacznie ukierunkowane na konkretny typ filtra. Przy każdym zakupie, sprawa ta powinna być szczegółowo przedstawiona i powinny zostać mu przekazane wszelkie informacje na temat zbieranych zanieczyszczeń, aby mógł on jak najlepiej ocenić, który filtr będzie w pełni adekwatny do wybranego modelu odkurzacza.

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii AKTUALNOŚCI
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu